skip to Main Content

Het project Ervaringsdeskundigheid werkt! / Kennisbank participeren met beperkingen (KPB) loopt sinds 2013 en is mede gefinancierd door PGO-projectsubsidie. Deelnemende patiëntenorganisaties bundelen hun kennis en werken aan een kennisbank die relevant is voor voorlichting over participeren met een beperking. Vanaf 2016 maakt KPB deel uit van Samen Bouwen aan Participatie.

Kennis en ervaringen delen

De KPB is een besloten omgeving, bedoeld voor voorlichters van patiëntenorganisaties. De informatie in de KPB is bijzonder omdat het is gebaseerd op praktijkervaringen van mensen met verschillende aandoeningen. We delen en verzamelen hier niet alleen kennis over wat de regels zijn bij bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar juist ook wat iemand zelf kan doen en waarop moet worden gelet. U vind hier tips en informatie om ondanks een (chronische) aandoening zo veel mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld praktische tips over omgaan met beperkingen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, rechten en plichten, onderwijs en voorzieningen.

Community

Sinds kort heeft de KPB ook een community. De community kunt u gebruiken om vragen te stellen, samen te werken en ervaringen en ideeën uit te wisselen met andere patiëntenorganisaties. Zo kunnen we elkaar helpen.

Spelregels community

De KPB is een plek waar iedereen zich veilig moet voelen en daarom hebben we spelregels opgesteld. De belangrijkste spelregels zijn:

  1. Wees respectvol naar andere gebruikers
  2. Gebruik eerst de zoekfunctie voordat u een nieuw bericht aanmaakt
  3. Door gebruik te maken van de community gaat u akkoord met de spelregels van de community.

Spelregels

Privacy beleid

Het Privacy Beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Kennisbank Participeren met Beperkingen (hierna KPB) verwerkt van haar gebruikers.

De KPB hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid van de KPB willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KPB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Privacy Beleid

Disclaimer

De Kennisbank Participeren met Beperkingen (KPB) bestaat uit de website www.ervaringsdeskundigheidwerkt.nl en de kennisbank Participeren met Beperkingen met artikelen en de community. Deze disclaimer is van toepassing op alle onderdelen van de KPB, hierna genoemd KPB. Door de KPB te bezoeken en/of de op of via de KPB aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Disclaimer

Contact

Indien u gebruik wilt maken van KPB, kunt u het contactformulier invullen, of een email sturen naar info@ervaringsdeskundigheidwerkt.nl.

Back To Top