skip to Main Content

Deelnemende patiëntenorganisaties hebben hun kennis gebundeld en werken aan een kennisbank die relevant is voor voorlichting over participeren met een beperking. Deelnemers aan de kennisbank zijn:

Missie

De missie van de KPB is het versterken van de positie van mensen met een chronische aandoening, zodat ze optimaal kunnen participeren

Bereikbaarheid

De KPB is via internet te bereiken en maakt gebruik van Oracle RightNow. Dit kennismanagementsysteem is veilig, eenvoudig te beheren en heeft uitgebreide functionaliteiten. De KPB is meer dan een digitale bibliotheek; de KPB is zo ingericht dat organisaties met beperkte middelen hun voorlichting efficiënter en effectiever kunnen inzetten.

Toegevoegde waarde KPB voor uw organisatie

  • Kennisopbouw vanuit ervaringsdeskundigheid en patiëntenperspectief
  • Continuïteit en borging van kennis, niet afhankelijk van personen
  • Continue kennisgroei door input andere organisaties en eindgebruikers en door
  • informatie via signaleringen en onderzoek te onttrekken uit praktijk
  • Toegang tot kennis vergroten
  • Geprofessionaliseerd voorlichtingsproces
  • Opgeleide voorlichters

Verdere ontwikkelingen 2018

  • Uitrollen van onderzoeken onder de gezamenlijke achterban
  • Voorlichters opleiden in het gebruik van de KPB en het invullen van hun voorlichtersrol
  • Verder verbreden en verdiepen kennis in de KPB

Indien u gebruik wilt maken van KPB of als organisatie wil deelnemen, kunt u het contactformulier invullen, of een email sturen naar info@ervaringsdeskundigheidwerkt.nl.

 

Back To Top