skip to Main Content

Welkom bij de kennisbank en community
‘Participeren met Beperkingen’ (KPB)

De KPB is bedoeld voor medewerkers en leden van patiëntenorganisaties. U vindt hier tips en informatie om ondanks een (chronische) aandoening zo veel mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld praktische tips over omgaan met beperkingen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, rechten en plichten, onderwijs en voorzieningen.

De informatie in de KPB is bijzonder omdat het is gebaseerd op praktijkervaringen van mensen met verschillende aandoeningen. We delen en verzamelen hier niet alleen kennis over wat de regels zijn bij bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar juist ook wat iemand zelf kan doen en waarop moet worden gelet. De KPB heeft ook een community. De community kunt u gebruiken om vragen te stellen, samen te werken en ervaringen en ideeën uit te wisselen met andere medewerkers en leden van patiëntenorganisaties. Zo kunnen we elkaar helpen.

Missie

Het versterken van de positie van mensen met een chronische aandoening, zodat ze optimaal kunnen participeren.

Deelnemende partners

Back To Top